Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Niedziela, 14 sierpnia 2022 09:19
Przeczytaj:
Reklama IMEX Pellet
Reklama Senator RP Beniamin Godyla

Radni jednogłośnie przyznali absolutorium

Pod koniec czerwca radni gminy Turawa wzięli udział w ważnej sesji. Omawiano na niej raport o stanie gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021. Rajcy podjęli także decyzję o udzieleniu wójtowi Dominikowi Pikosowi absolutorium oraz wotum zaufania.
Radni jednogłośnie przyznali absolutorium

W 2021 roku budżet gminy zwiększył się z planowanych 61 485 226,89 zł do 69 599 032,49 zł. Dochody zostały wykonane na poziomie 103,5% (50 525 947,47 zł). Dochody własne gminy (z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych) to 26 259 177,72 zł. Było to 46,15% dochodów ogółem. Duże znaczenie miały w tej liczbie podatki od osób fizycznych i prawnych. W 2021 roku znacząco wzrosły dotacje i środki pozyskane na zadania z udziałem funduszy unijnych. Chodzi o kwotę 4 303 260,76 zł. Jest to niemal pięciokrotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku. 

Wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 13 627 653,29 zł. Stanowiły one 23,94 % wszystkich wydatków. W porównaniu do roku 2020 nakłady finansowe na realizację inwestycji wzrosły ponad czterokrotnie. Na 2021 rok wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 415 000,63 zł, w tym na inwestycje w miejscowościach gminy Turawa wydano 169 593,36 zł. 

Turawscy samorządowcy za największy problem i zarazem wyzwanie uważają m.in. oświatę. Obok gospodarki odpadami to drugi z obszarów, na którego systemowe funkcjonowanie samorząd nie ma wpływu. Rok 2021 zakończył się dla gminy Turawa deficytem w wysokości 10 876,11 zł. 

Szczegóły w aktualnym wydaniu Tygodnika Ziemi Opolskiej z 28 lipca - e-wydanie dostępne tutaj.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama