Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Przeczytaj:
ReklamaCapita Opole rekrutacja
ReklamaSenator RP Beniamin Godyla

O inwestycjach i bieżących sprawach gminy

W Chrząstowicach odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy. Podczas prawie godzinnego posiedzenia rajcowie podjęli kilka ważnych projektów uchwał, m.in. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę ostatniego etapu kanalizacji sanitarnej w Falmirowicach. Długo dyskutowano też o stanie dróg na terenie gminy, a także o inwestycjach.
O inwestycjach i bieżących sprawach gminy

Na samym początku zdjęto z porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Akacjowej w Lędzinach. Jak się okazało, jeszcze przed sesją wpłynął na ręce przewodniczącego Warzechy protokół z zebrania sołeckiego. Z jego treści wynika, że mieszkańcy wioski nie zgadzają się z nadaniem nowej nazwy. Proponują, aby była to ulica Urocza. W związku z powyższym radni zdjęli projekt z porządku. 

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łukasz Nowak, który zaproponował, aby w przyszłości w posiedzeniach sesji udział brali również sołtysi wiosek gminy Chrząstowice. To pozwoliłoby uniknąć „tego typu nieporozumień” jakie wyniknęło w przypadku nadania nowej nazwy ulicy w Lędzinach.

Później wójt Florian Ciecior zdał relację ze swojej działalności międzysesyjnej. Poinformował radnych m.in. o tym, iż gotowy jest projekt budowy pierwszego etapu kanalizacji relacji Dębska Kuźnia-Daniec. Dodał też, że zmieniły się pewne przepisy budowlane i to na korzyść gminy… W myśl nowego prawa nie trzeba będzie już mieć dodatkowych pozwoleń budowlanych na realizację przyłączy do głównej sieci kanalizacji.

- Takie rozwiązanie prawne pozwoli w przyszłości podejść bardziej „elastycznie” do tematu rozbudowy sieci kanalizacyjnej – mówił wójt. - W razie potrzeby wykonania dodatkowych przyłączy nie trzeba już będzie stosować zmian w dokumentacji projektowej.

Szczegóły w aktualnym wydaniu Tygodnika Ziemi Opolskiej z 12 maja - e-wydanie dostępne tutaj. 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama